Ten Geleide / Preface

Sjaak van der Geest, Sofie Vandamme

01 Jan 2008

Dit themanummer bevat een inleiding en zeven bijdragen over ‘Sickness & Love’, het
resultaat van een symposium dat in 2007 over hetzelfde thema werd gehouden. De
themabijdragen worden gevolgd door een herdruk van het laatste artikel van de onlangs overleden collega Pieter Streefland over public health in Afrika en een ‘smaakmaker’ voor het komende symposium over ‘Beauty & Health’. Onder Berichten vindt u een aankondiging en call for papers voor genoemd symposium en twee in memoriams voor Pieter Streefland. In de boekbesprekingen zijn enkele recensies opgenomen van oudere boeken die ten onrechte nooit in dit tijdschrift de aandacht hebben gekregen
die ze verdienen.


This special issue contains an introduction and seven contributions on ‘Sickness &
Love,’ which were presented at a symposium in 2007. These articles are followed by
a reprint of Pieter Streefland’s last publication, on public health in Africa, and by a
‘teaser’ for the next symposium on ‘Beauty & Health.’ In the news section (Berichten)
you find an announcement and call for papers for the up coming symposium plus two
obituaries for our colleague Pieter Streefland. The book review section contains some
reviews of older books yet to receive the attention they deserve.