Preface / Ten geleide

Special issue: 'Resilience and health-related adversity'

Anke Niehof, Sjaak van der Geest

01 Jul 2008

This issue contains six articles about resilience and health-related adversity that were presented and discussed during the CERES/EADI Summer School, Amsterdam, 12 June 2008. The contributions deal with theoretical and methodological aspects of ‘resilience’ based on ethnographic field research in four African societies: Tanzania, Zambia, South Africa and Ghana. Resilience is connected to, compared with and delineated from concepts such as social capital, livelihood, vulnerability, coping, reciprocity and ‘hardiness.’ The introduction by guest editor Anke Niehof delves more deeply into the various nuances of resilience.

Two Dutch articles on other topics have been added to this special issue. One, by Karen Mogendorff, embroiders on the theme of the previous issue ‘Sickness & Love.’ Taking a popular autobiographical novel as her starting point, the author explores the impact of a serious chronic illness on love between two partners. Rob van Dijk criticises the concept of ‘interculturalisation’ in policy aiming at improvement of accessibility of mental health services in The Netherlands.

News and a large number of book reviews complete this issue.

The editors want to thank AMIDSt (Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies), CERES (Research School for Resource Studies for Development) and the research cluster ‘Health, Care & the Body’ of ASSR (Amsterdam School for Social science Research) for their support to make the publication of this issue possible.

Dit nummer bevat zes artikelen over ‘Resilience and health-related adversity’ het resultaat van een panel dat in juni 2008 over hetzelfde thema werd gehouden in het kader van de CERES/EADI Summer School in Amsterdam. De bijdragen gaan over theoretische en methodologische aspecten van ‘resilience’ en zijn gebaseerd op etnografisch onderzoek in vier Afrikaanse maatschapijnen: Tanzania, Zambia, Zuid Afrika en Ghana. ‘Resilience’ wordt gerelateerd aan en vergeleken/gecontrasteerd met begrippen als sociaal kapitaal, ‘livelihood’, kwetsbaarheid, ‘coping’, reciprociteit en ‘hardiness.’ Een inleiding van de hand van gast-redacteur Anke Niehof gaat dieper in op de verschillende nuances van ‘resilience.’

Twee Nederlandse bijdragen die hierop volgen gaan over andere onderwerpen. Karen Mogendorff borduurt verder op het thema van het vorige themanummer over ‘Sickness & Love.’ Aan de hand van de populaire autobiografische roman ‘Komt een vrouw bij de dokter’ onderzoekt zij de invloed van een ernstige chronische ziekte op liefde en zorg in een huwelijksrelatie. Rob van Dijk bekritiseert het begrip ‘interculturalisatie’ in het beleid dat de bereikbaarheid van geestelijke gezondheidzorg voor ‘allochtone’ Nederlanders wil verbeteren.

Berichten en een groot aantal boekbespreking besluiten dit nummer.

De redactie dankt AMIDSt (Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies), CERES (Research School for Resource Studies for Development) en de research cluster ‘Health, Care & the Body’ van ASSR (Amsterdam School for Social science Research) voor hun steun bij de totstandkoming van dit themanummer.