News / Berichten

01 Jul 2008

Walter Devillé benoemd tot bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid

Dr. W.L.J.M. Devillé, redactie-lid van Medische Antropologie, is per 1 november 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Sociologie en Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Pharos te Utrecht. Pharos is het landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers.

Het doel van deze bijzondere leerstoel is het bevorderen en versterken van onderzoek en theorievorming op het terrein van de gezondheid van vluchtelingen en overige migranten en van interventies die leiden tot verbetering hiervan. Inzichten en onderzoeken vanuit verschillende disciplines, nationaal en internationaal, worden met elkaar in verband gebracht om te komen tot nieuwe conceptuele kennis en innovatieve interventies op het gebied van gezondheid en gezondheidsbevordering van vluchtelingen en overige migranten.

Walter Devillé heeft zijn opleiding als arts genoten aan de Universiteit van Leuven en het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Hij specialiseerde zich in het veld van de sociale epidemiologie en promoveerde in 2001 aan de Vrije Universiteit. Hij was betrokken bij public health en onderzoek in Afrika en Azië, en deed onderzoek naar gezondheidsgedrag en beleving van vluchtelingen en migranten. Sinds 2001 is Devillé als programmaleider op het terrein van internationale en migrantengezondheidszorg werkzaam bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Voor die tijd was hij als onderzoeker en epidemioloog-methodoloog verbonden aan het VU Medisch Centrum en werkte hij als wetenschappelijk staflid/epidemioloog bij de afdeling Health Care and Disease Control van het Koninklijke Instituut voor de Tropen.

Devillé is sinds 2007 Nederlands lid van het managementcomité Cost-action ‘Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)’. Daarnaast is hij sinds 2005 voorzitter van de afdeling Migrantengezondheid van de European Public Health Association (EUPHA). Verder is hij sinds 2001 lid van de redactie van het vakblad Medische Antropologie

Symposium ‘Beauty & Health’

The annual symposium of Medische Antropologie was held on 12th December 2008 at the University of Amsterdam. The title was ‘Beauty & Health’. About twenty participants from The Netherlands, Norway, Spain, Greece, Slovenia and South Africa discussed six papers, most of them work in progress. The small size of the symposium made intensive discussions possible. Bringing ‘beauty’ and ‘health’ together proved an innovating way of understanding both concepts. Looking at beauty from the point of view of health and vice versa resulted in important new insights. As Alexander Edmonds (Medische Antropologie 20/1: 151-162, 2008) argued in his background paper (‘teaser’) to this symposium, aesthetic and healing rationales can conflict as well as merge in various cultural and medical contexts. “The rising visibility of cosmetic surgery, eating disorders, body building, dieting pills, silicone injection, and other consumer and medical practices has meant new public awareness of the dangers of beauty” (p. 159). But beauty-enhancing interventions can also have a wholesome effect on people, as several of the papers suggested. The concept of ‘comfort’, feeling comfortable, was presented as an analytical bridge between the experiences of beauty and health / wellness. Other issues that were discussed included ugliness as a ‘disability’, the roles of alternative/complementary medicine versus biomedicine in beauty and health, and possible gender asymmetries: the papers dealt almost exclusively with women, but what about men?

Below is a list of the papers that were discussed:

  • Katarina Ferkov (Slovenia): ‘Healing of femininity – Balancing energies’

  • Janus Oomen & Maarten Bode (Netherlands): ‘Wellness, beauty and health: Ayurveda in the polder’

  • Ingun Klepp (Norway): ‘Does beauty come from within? The relationship between goals and means, beauty and wellbeing in Norwegian spas’

  • Deanna Trakas (Greece): ‘The belly beautiful’

  • Lina Cristina Casadó i Marín (Spain): ‘Identity, emotions and the body: Self-harm in young people’

  • Alexander Edmonds (Netherlands): ‘Learning to love yourself: Plastic surgery as therapeutic technology’

  • A selection of these and a few additional papers will be published in the coming June issue of Medische Antropologie, guest-edited by Alexander Edmonds and Anna Aalten.