Preface / Ten Geleide

01 Jan 2009

Preface

Medische Antropologie mourns the death at 62 of its editor Els van Dongen. Two In Memoriams commemorate her invaluable work for anthropology, medical anthropol- ogy and for this journal in particular.

This special issue contains seven articles on ‘Beauty & Health’, the theme of last year’s annual symposium. Two other articles follow the special issue section, one on perceptions of dementia among Dutch people of Turkish origin and one on identity and empowerment of deaf people. The last article is a ‘teaser’ for the upcoming sym- posium on ‘Care & Health Care’ on the 18th December of this year. A call for papers can be found in the News section. The issue concludes with book reviews.

Ten Geleide

Medische Antropologie treurt over de dood van haar redacteur Els van Dongen op 62-jarige leeftijd. Twee In Memoriams gedenken haar en haar waardevolle werk voor de antropologie, de medische antropologie en voor dit tijdschrift in het bijzonder.

Dit themanummer bevat zeven bijdragen over ‘Beauty & Health’ het onderwerp van het symposium van vorig jaar. Deze bijdragen worden gevolgd door twee andere arti- kelen, een over opvattingen over dementie bij Nederlanders van Turkse afkomst en een over identiteit en ‘empowerment’van doven. Het laatste artikel is een ‘smaak- maker’ voor het komende symposium op 18 december dit jaar over ‘Care & Health Care’. Een uitnodiging en ‘call for papers’ is te vinden in de Berichten. Dit nummer wordt besloten met boekbesprekingen.