Ten Geleide

01 Sep 2007

Dit nummer demonstreert de groeiende internationalisering van het tijdschrift. Het bevat bijdragen van auteurs uit de Verenigde Staten, Thailand, Canada, België en Nederland.           

Het nummer begint met een beschouwing van Frances Norwood over het euthanasie ‘discourse’ onder Nederlandse huisartsen. De auteur promoveerde onlangs in de Verenigde Staten op een onderzoek over huisartsen en euthanasie in Nederland. De tweede bijdrage, van Sasitorn Chaiprasitti, handelt over traditionele genezing in Noord-Thailand. Sasitorn Chaiprasitti voltooide har master’s in medische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en haar artikel is gebaseerd op haar thesis. Sylvie Fortin werkt als antropoloog in een ziekenhuis in Montréal, Canada en beschrijft hoe op de kinderafdeling van dat ziekenhuis het begrip ‘cultuur’ gehanteerd wordt. René Devisch, emeritus hoogleraar Medische Antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, presenteert twee dromen van een man in Kinshasa, Kongo en tracht deze te interpreteren vanuit de collectieve voorstellingen en fantasieën van hoger opgeleiden in de Kongolese maatschappij. Eric Vermeulen analyseert twintig boeken die ouders schreven over hun kind dat aan kanker leed en probeert uit die verhalen een veranderende houding ten aanzien van zorg en ziekte-ervaring te distilleren. Ignace Schretlen, tenslotte, mijmert als huisarts verder over het thema van het vorige nummer: het bed.                

De Redactie